Synundersökning

Vi gör en grundlig synundersökning samt tryckmätning med hjälp av den modernaste utrustningen, 395 kr.

Synundersökning på barn kostar 395 kr. Då kontrollerar vi också bl a hur barnets samsyn och ackommodation fungerar. Barn under 8 år måste besöka ögonläkare för ett recept.

Numera gör vi även en ordentlig ögonhälsoundersökning som innefattar synundersökning, tryckmätning, synfältsmätning samt fotografering av ögonbotten. Resultatet bedöms sedan av en ögonläkare. Vid denna undersökning kan man hitta spår av ofta ärftliga ögonsjukdomar som tex maculadegeneration (gula fläcken) och grön starr långt innan man själv får symtom.

Ju tidigare man hittar dessa ögonsjukdomar desto bättre är behandlingsmöjligheten. Det allra bästa är om sjukdomarna upptäcks innan man själv upplever några symtom. Ögonhälsoundersökning kostar 890 kr och inkluderar ögonläkarens arvode. Vid misstänkt ögonsjukdom remitterar vi till ögonläkare.

Kostnad för kontaktlinskontroll är 395 kr. Vid tecknande av linsabonnemang bjuder vi på varannan kontroll (var 6:e månad).

Vi utför också undersökningar till bl a körkortsintyg. Kostnad för denna är 150 kr.

Var rädd om dina ögon!

Synundersökning