Bidrag på glasögon / kontaktlinser

2016-06-10

Från 1 mars har barn och ungdomar från 8 år till och med det år de fyller 19 år rätt till bidrag för glasögon och kontaktlinser. Bidraget är på 800kr. Välkommen!