Med anledning av COVID-19

2020-03-31

Bästa kund!
Med tanke på Coronavirus har vi fått klara direktiv om att vi inte får ta emot kunder eller medföljande person som vistats utomlands senaste 2 veckorna och/eller har förkylningssymtom som torrhosta, andningsbesvär eller feber.
Vi ber er respektera detta, ffa med hänsyn till våra äldre kunder.
Om vi i personalen har symtom kommer vi inte att ha öppet i butiken.
Ta hand om dig!!

Åse & Ola